Lions Club Nitra
Image default

Dar 2019 od LIONS CLUB pre OZ NitraOnko

Mesto Nitra poskytlo Občianskemu združeniu na podporu onkológie NitraOnko finančný príspevok vo výške 1300,-EUR za účelom úhrady nákladov spojených s podporou charitatívneho účelu. Tento príspevok pochádza z výťažku Mestského reprezentačného plesu, ktorého organizátormi boli Mesto Nitra, HOMO NITRIENSIS nitrianska humanitná spoločnosť a LIONS CLUB Nitra. Na Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej nemocnici v Nitre bolo zakúpené jedno transparentné ležadlodva nerezové infúzne stojany vrátane košíčkov na infúznu fľašu spolu v sume 1450,49 EUR. OZ NitraOnko prispelo sumou 150,49 EUR.

LIONS CLUB Nitra taktiež podporil OZ NitraOnko sumou vo výške 700,-EUR za účelom zakúpenia siedmich nerezových infúznych stojanov a tiež koší
kov na infúzne fľaše, ktoré majú byť umiestnené na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie pre aplikáciu cytostatík. OZ NitraOnko prispelo sumou 99,68 EUR.

Slávnostné odovzdanie darovaného zdravotníckeho vybavenia a pomôcok týkajúcich sa zlepšenia zdravotnej starostlivosti onkologických pacientov sa uskutočnilo 30. júla 2019 pod heslom „Aj malé dary dokážu veľmi pomôcť a stávajú sa pre nás veľkými“. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia darcov, primátor Nitry pán Marek Hattas, riaditeľ LIONS CLUBu pán Daniel Ivančík ako aj generálna riaditeľka FN v Nitre pani Jarmila Mikušová a medicínsky riaditeľ pán Marián Bakoš.

Juraj Detvay, primár Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie a riaditeľ OZ NitraOnko neustále poukazuje na narastajúci počet onkologických pacientov a príčiny vzniku onkologických ochorení. Spomenul preto, že existujú aj anonymní darcovia podporujúci aktivity združenia. A práve takýto peňažný dar vo výške 15 000,-EUR bol použitý na zakúpenie veľmi potrebného chladiaceho systému Paxman, systému prevencie proti vypadávaniu vlasov onkologických pacientov.

Ďakujeme!

Viac na: http://www.nitraonko.sk/uspesne-projekty/mesto-nitra-lions-club-a-homo-nitriensis-pomohli-onkologickym-pacientom/

Podobné

Dar 2017 od LIONS CLUB pre OZ NitraOnko

LCNitra