Lions Club Nitra

Darujte 2 percentá

LCNitra

Váš príspevok pomôže nasledovným projektom:

– prístroj na meranie zraku deti (dar nemocnici)
– Kontinuálna podpora DSS Klasov v podobe materiálnych, potravinových, vianočných aj finančných darov
– Pomoc pre Oddelenie onkológie v NR – mobilný multiparametrický monitor životných funkcií, infúzne stojany, vozík, špeciálne postele pre pacientov
– Rozvojové programy pre mládež: medzinárodná výmena mládeže, Lions Quest – umenie dospievať (podporované OSN)
– Stavba nemocnice v Keni

LIONS CLUB NITRA

Svätoplukovo nám. 4, Nitra, 94901

SK19 7500 0000 0040 0602 4626