Lions Club Nitra
Image default

Európa fórum ako prameň nápadov

Milí priatelia Lioni,

Podujatie Európa Fórum v Taline prinieslo z pohľadu GST množstvo zaujímavých informácií o servisných projektoch. Náš distrikt je zapojený prakticky do väčšiny programov LCI.  Rezervy sú v programe Hunger a Child cancer. Zápasíme s rovnakými problémami ako kluby zahraničné. Starneme,  opakujú sa tie isté aktivity, až na výnimky klesá kreativita. V zmysle poznatkov získaných v Taline mám za to, že hlavným cieľom v blízkej budúcnosti, ktorý je spoločným riešením viacerých problémov, musí byť obnova a rozširovanie členskej základne. Nie je možné akceptovať stav, že nové kluby vznikajú aj tým, že sa v danom meste odčlení časť členov a založia nový klub. Je to ako trhať bankovku na viac častí a tváriť sa, že som bohatší. Ak v kluboch dochádza k názorovým rozdielom, tieto treba riešiť diskusiou. Je treba existujúce kluby nielen stabilizovať, ale personálne rozširovať a zakladať nové kluby s novými ľuďmi a to najmä v oblastiach, ktoré nie sú pokryté. Taktiež v zmysle poznatkov z Talinu je potrebné obnovovať činnosť Leoklubov, ktoré sú okrem iného nielen zdrojom nápadov, tvorivej energie, ale i kádrových rezerv.  Verím však, že po Brnenskom kabinete sa veci zmenia a budeme sa už venovať práci pre ktorú sme v kabinete, čím môžeme vytvoriť zároveň aj slušný základ pre ďalší konsenzuálny vývoj v dištrikte, včítane vytvorenia samostatného slovenského ako aj českého dištriktu v rámci multidištriktu LC 122.

S úctou,

                Jaroslav Dobiš.

Autor:  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš PhD., Youth Exchange Chairman LC Nitra, GST Chairman LC122

Copyrigt: Autor,  Akákoľvek úprava textu podlieha autorovmu súhlasu.

Podobné

Vianočný punč 2022

LCNitra

XXIX. Konvent D122 ČR a SR v Nitre 2. deň

LCNitra

XXIX. Konvent D122 ČR a SR v Nitre 1. deň

LCNitra