Lions Club Nitra
Image default

Tibor Kraščenič, zakladateľ Lions Club Nitra, prvý prezident klubu

 • V rámci klubu:
  •  vybudoval členskú základňu
  •  Vo vedení klubu následne pôsobil jedno desaťročie
  •  s členmi klubu začal množstvo charitatívnych projektov ako materiálna a technická podpora a pomoc DSS Klasov
  •  klub existuje dodnes, aktívne spolupracuje s mestom, s VUC
  •  klub je nositeľom takých projektov ako pomoc Nitra Onko, Levie očko, Lions diabetes, meranie a zisťovanie porúch zraku u detí. Klub zakúpil za dobu svojej existencie množstvo prístrojov medicínskeho charakteru, ktoré venoval nielen DSS, ale i FN Nitra, venoval množstvo finančných prostriedkov na medicínske programy, rodinám v ohrození. Podieľal sa na vybudovaní nemocnice v  Keňi, spoluorganizátor mestských plesov
 • sa narodil sa  12 januára v roku 1941 v  Senci. 
 • Vzdelanie:
  • ZŠ Senec,
  • Gymnázium Senec,
  •  Vysoká škola Veterinárna v Košiciach, MVDr. (doktor veterinárnych vied) .
  •  Doplnkové pedagogické Štúdium na Vysokej škole Poľnohospodárskej v Nitre, aby mohol pokračovať v učiteľskej profesii na Strednej Poľnohospodárskej škole na Šindolke.
 • Rodina:
  • Manželka Magda, ženatý od roku 1966 .
  • 3 deti. Synovia Tibor, Martin a najmladšia dcéra Aida..
  • vnúčatá  Juraj, Karolína, Lea, Alexis, Florián, Bastián a Dorka.
  • pravnučka Ninka
 • Práca:
  • Po škole veterinárny lekár v Galante,
  • Následne obvodný veterinárny lekár do Zlatých Moraviec, kde pôsobil 15 rokov
  • Od  roku 1980 Okresná veterinárna správa v  Nitre .
  • Neskôr ho povolali na Štátnu Veterinárnu správu do Bratislavy, kde pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa.
  • V 1988  sa vrátil do Nitry na miesto riaditeľa Štátneho Veterinárneho Ústavu v Nitre.
  • V ďalšom období pracoval ako Okresný a Krajský Veterinárny lekár pre Nitriansky Kraj.
  • V 90-tych rokoch učil  na  Strednej Poľnohospodárskej škole v Nitre
 • Šport:
  • volejbal a za študentských čias aj basketbal.
  • reprezentoval mestské kluby v najvyšších súťažiach.
  • Bol spoluorganizátorom Veterinárnych turnajov , ktoré sa stali vďaka nemu tradíciou.
  • Po skončení aktívnej činnosti vo volejbale, pokračoval ako funkcionár vo volejbalovom klube VŠP –NITRA, kde taktiež dosiahol významné úspechy.

Podobné

Dalibor Petráš

LCNitra